نظرات و پشنهادهایتان را با ما در میان بگذارید

تهران , عباس آباد

Decebal Street, Nr 35

Phone: 765 123 456      Fax: 021 / 123 456    Mail: some-mail@gmail

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ایران قصد دارد با ایجاد سیستم اینترنتی , مراجعات به این سفارت را ساماندهی کند

این سایت صرفا برای اتباع غیر افغانی که قصد سفر به افغانستان را دارند و میخواهند ویزا و یا رودپاس جمهوری اسلامی افغانستان را دریافت نمایند راه اندازی شده است.

این سایت صرفا جهت نوبت دهی و ایجاد سهولت برای مراجعین روزمره سفارت ایجاد شده و کلیه مراجعین بایستی قبل از مراجعه به سفارت در سایت نوبت گیری نمایند و درتاریخ درج شده در برگه نوبت گیری به سفارت مراجعه نمایند.

هزینه تشکیل پروفایل 2500 تومان و هزینه دریافت نوبت نیز 2500 تومان است

کلیه سوالات خود را میتوانید از طریق ایمیل زیر مطرح نمایید. abdulvalihm@gmail.com

1.26MB